Karjera įmonėje HÖCKER POLYTECHNIK

HÖCKER POLYTECHNIK ypatingą dėmesį ir toliau skiria į ateitį orientuotai įmonės krypčiai. Tuo tikslu mums visuomet reikalingi motyvuoti ir kvalifikuoti darbuotojai. Jų pasitenkinimas iš įsitikinimo yra svarbi mūsų įmonės kultūros dalis. Juk žmonės turi lemiamą reikšmę.

Būtent tarptautinėje ir daugiakultūrėje įmonėje darbuotojų iš skirtingų kultūrų sutelkimas yra pirmoje vietoje. Lygiai taip pat nepertraukiamas jų kvalifikacijos kėlimas tęstinio profesinio mokymo priemonėmis ir dialogo įmonės viduje ir už jos ribų optimizavimas.

Jei norėtumėte dalyvauti mūsų įmonės vystyme, žvilgtelėkite į mūsų darbo pasiūlymus:

This website uses cookies to make all functions fully usable and to analyze the traffic to this website. For more information see our privacy policy.
Confirm