HÖCKER POLYTECHNIK inovacijų centras

Atidžiai stebimi ir girdimi mūsų esamų ir būsimų klientų poreikiai, tai kaip gerai veikiantis radaras naujausioms metodinėms kryptims ir darbuotojų motyvacijai. Visa tai sudaro mūsų tyrimų ir vystymo sėkmės receptą. Dėl to mūsų tyrimo ir verslo padaliniai intensyviai bendradarbiauja su išoriniais partneriais iš mokslo, pramonės sričių, o taip pat su mūsų pirkėjais.

Labai svarbią vietą HÖCKER POLYTECHNIK užima naujoviškų produktų vystymas. Mes esam giliai įsitikinę, kad kūrybingas rytojus kuriamas tik vystant kūrybingus produktus.

This website uses cookies to make all functions fully usable and to analyze the traffic to this website. For more information see our privacy policy.
Confirm